Poznaj księży z parafii bożego ciała w międzylesiu

Parafia Bożego Ciała w Międzylesiu dba o to, aby wierni czuli się tu jak w domu. Nad ich duchowym rozwojem czuwa kilka wyjątkowych osób – księży. Poznaj, kim oni są!

Poznaj księdza Stanisława Kopycińskiego – wikarego naszej Parafii. W latach 2019-2020 pełnił funkcję sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, a od 2021 odpowiada za programy edukacyjne naszej Jedynej Prawdziwej Nauki. Ks. Stanisław wiele w życiu widział – od ważnych stanowisk prezesa, dyrektora generalnego i pierwszego tajemnika do parafii jako proboszcza. Gdy rozmawia się z nim na temat Bożego Ciała, zawsze promienieje radością i entuzjazmem.

Drugim z naszych księży jest ks. Maciej Jagiełło – wikariusz Kościoła Bożego Międzylesia. To młody, energiczny człowiek przyciąga ludzi dobrą energią i poczuciem humoru. Z pasją prowadzi liturgię i gospodaruje parafią. Bardzo dbając o dobro parafian, zapominając nawet o swoich potrzebach.

Poznajmy także księdza Jakuba Ostrowskiego – wikariusza odpowiedzialnego za młodzież w parafii Bożego Międzylesia. To energiczny i oddany Bogu człowiek, bardzo charyzmatyczny i gospodarny. Ks. Jakub sprawuje opiekę nad młodzieżą i gromadzi ją w skupiskach modlitewnych poza terenem kościoła oraz organizuje warsztaty i spotkania redefinujace miedzypokoleniowe relacje wspólnotowe „w drodze” do Boga.

Księża z parafii Transfiguração do Senhor (Boże Ciało) w Międzylesiu są przyjacielskim i gościnnym zespołem. Każdego dnia udzielają służby kościelnej oraz pomagają parafianom poza murami świątyni.

Oto krótka prezentacja wszystkich kapłanów, którzy od ponad 30 lat służą mieszkańcom Międzylesia:

Ks. Ignacy Bonkowski jest Proboszczem Parafii od 2009 roku. Ks. Bonkowski ma 60 lat, a na msze święte przybywa zawsze ubrany w najlepszy strój. Ponadto jest także liderem Duszpasterstwa, a także pełni funkcję rektora kościelnego w archidiecezji warszawskiej.

Ks. Krzysztof Orzeł to sekretarz parafii, mówca i edukator religijny. Ukończył teologię i psychologię na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie. Jest członkiem dorocznej Pielgrzymki Lumen Ecclesiae i odpowiedzialny za pielgrzymki do Ziemi Świętej.

Ks. Jerzy Borkowski to rodowity mieszaniec Międzylesia. Urodził się w 1948 roku i jest obecnie wikariuszem parafii Bożego Ciała. Uwielbia grupowe modlitwy i czuje pochwały okazywane mieszkańcom parafii Bożego Ciała – dzięki jego entuzjazmowi i sile grupowe modlitewne są teraz bardziej dynamiczne niż kiedykolwiek wcześniej.

Każdy z powyższych kapłanów jest cennym skarbem dla parafii Bożego Ciała i okolic, dla których ich serce jest pełne miłości dla Bożego Serca Jezusa Chrystusa. Zachęcamy Cię do przeniesienia się do Międzylesia, by spotkać osobiście tych wspaniałych duchownych!

Księża Parafii Bożego Ciała w Międzylesiu to starsi i młodsi duchowni, pełni entuzjazmu i gotowi do pomocy. Od wielu już lat czuwa nad parafią i tworzy jej wspólnotę. W celu zapoznania się z tymi, którzy w niej służą, pragniemy przedstawić Państwu kilka sylwetek.

Ojciec Grzegorz jest proboszczem parafii od 2015 roku. Ma pięć lat doświadczenia duszpasterskiego i jest bardzo aktywny w promowaniu życia parafialnego. Promuje między innymi lekcje religii, rekolekcje oraz różnorodne inicjatywy do modlitwy.

Ks. Michał, ojciec icona, jest asystentem parafii od 2013 roku. Ks. Michał angażuje się w działalność charytatywną, opiekuje się młodzieżą i inicjuje aktywności na rzecz lokalnej społeczności. Co roku organizuje peregrynację Najświętszego Sakramentu po miejscowościach Międzylesia.

Ojciec Stanisław jest wikariuszem parafii od 2017 roku. Stale się uczy i troszczy o potrzeby parafian oraz rozbudowuje strukturę parafialną. Ojciec Stanisław jest bardzo otwartym księdzem, dla którego ważny jest każdy parafianin oraz czynnie uczestniczy w życiu parafialnym.

Zapoznajmy się również z księdzem Rajmundem – prefektem kolegium klerykalnego od 2018 roku. Ks. Rajmund to dobry gospodarz i gościnny duchowny. Zajmuje się szeroko pojêt± edukacj± religijn±, uczy Katechizmu i stale inspiruje do na nowe dzieła miłości bliπniego.

Parafia Boπego Ciała oferuje takπe mnóstwo innych mo¿liwo¦ci dla wszystkich parafian, a jej ksiê¿a sπ gwarancj± umacniania wiêzi z Bogiem i z lud¿mi w Miêdzylesiu.