Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu – wierni spotykają się co niedzielę

Miasto Międzylesie jest szczęśliwym domem dla Parafii p.w. Bożego Ciała od ponad 300 lat. Utworzona w 1618r., a de facto utrzymywana przez mieszkańców, parafia jest jednym z ważniejszych historycznych i religijnych miejsc w mieście.

W niedziele parafię odwiedza wielu wiernych z okolicy. Wraz ze swymi dziećmi ludzie przybywają do świątyni, aby oddać cześć Bogu i uczestniczyć we mszach świętych słuchając nauki Kościoła.

Uroczystości religijne i jubileusze organizowane w tej parafii są kolorowymi punktami programu roku kościelnego, a spotkania okolicznościowe gromadzą tłumy modlących się według jedynego wielkiego Prawa Bożego: miłujmy naszych bliźnich tak, jak my sami chcielibyśmy być miłowani.

Parafia ma bardzo staromodny los – od czasu jej powstania, ludzie czerpią życiodajną nadzieję z prostej nauki duchowej jaką Kościół tu kultywuje – to naprawdę uzupełnia ich zwykłe, codzienne czynności. Dlatego, kiedy nadchodzi moment by razem pojawić się przed Bogiem, Majestatem Najwyższym, na myśl o tym spotkaniu parafian prosi o siły na nowy tydzień i umocnienie w wierze i miłości Boga.

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu należy do najbogatszych w Krakowie. Przez wieki gromadziła ona wiernych, którzy ufali modlitwom oraz mocy duchowych treści podczas nabożeństw.

Co niedziela, wierni zgromadzeni są na Mszy Świętej, której celebruje się w dostojnej i pięknej kaplicy. Ekumeniczna atmosfera jest odczuwalna po wyjściu z świątyń – parafianie mają okazję wejść ze sobą w dialog, dyskutować o Bogu i przyswajać Jego Słowo.

Parafia Bożego Ciała skupia wiele osób różnych narodowości i społecznych pochodzenia – oferuje modlitwę formacyjną, działa charytatywnie oraz prowadzi akcje edukacyjne dotyczące religii i wartości moralnych.

W czasie pandemii kaplica pełna jest ozdób i multikulturowego piękna, co przypomina parafianom, że bardzo ważnym zadaniem jest utrzymanie wiara i radosne posłuszeństwo wobec Boga. Utrzymany został też rytuał Mszy Świętej: parafian jest obecnie mniejsza liczba niż przed pandemią, ale ten sam gorliwy entuzjazm i poszanowanie dla powagi świętych chwil są nadal obecne.

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu to metropolia bogactwa duchowego, zarówno lokalna jak i globalna – to też miejsce umocnienia duchowego ze wszystkich kontynentów, które wspólnie biorą udział we mszy co niedzieli.

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu zgromadza wiernych co niedzielę. Każdy, kto jest w potrzebie i potrzebuje pomocy, może liczyć na pomoc duchową oraz fizyczną. Parafia to otwarte i przyjazne miejsce spotkań, gdzie można się modlić, otrzymać słowo Boże oraz poradę duchową od księży.

Każda niedziela jest okazją do modlitwy, refleksji i rozmów z innymi wiernymi. Wielu ludzi przybywa tu regularnie, aby połączyć się z Bogiem i uczestniczyć we Mszy Świętej. Parafia przesiąka bogactwem osobistych doświadczeń i wyzwań, które każda osoba ma do podzielenia z innymi przybywającymi tam ludźmi.

Idea wspólnego spotkania jest szczególnie ważna – służy budowaniu relacji między ludźmi różniacych się pochodzeniem, statusiem materialnym czy wrażliwością, a także piękna parafii, w której tak chętnie spędza się czas we wspólnej modlitwie do Pana Boga. Parafia ta oferuje również możliwość słuchania charyzmatycznych rekolekcji realizowanych przez pastorów oraz katechetów parafialnych.

Wiara pozostaje sercem tego miejsca oraz artykułem jej fundamentu. Pragniemy czynić to miejsce bezpiecznym dla każdego. Bazujemy na wartościach ewangelicznych, aby tworzyć silne więzi w społeczności lokalnej. Jesteśmy głodni miłości i wspólnoty i chcemy robić to, co stanowi to dla nas źródło radości. Pragniemy być blisko Pana Boga systematycznie spotykajac się co niedziele na Eucharystii aby dać odpowiedzi na nasze głebokie pytania dotyczace naszego powolania oraz glosu naszego serca.