foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu

Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku

Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu

Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

Spacerkiem po mieście  - nr 23

 Międzylesie ulica Kościelna – huta żelaza

 

W 1328 roku w pisanych dokumentach wspomina się o istnieniu w  Międzylesiu huty żelaza / lub jak niektórzy uważają – kuźnicy/, w której przerabiano rudy darniowe z okolic Nagodzic i Kamieńczyka.

W 1358 roku wymienia się hutę szkła i kuźnice. Huta działała jeszcze w XV wieku.

Kuźnica lub hamernia / hammer = młot/, później używano nazwy – młotownia - był to zakład, w którym wytopiony metal uzdatniano lub przerabiano za pomocą młota/ ręcznie lub młota poruszanego kołem wodnym/

Kuźnice / hamernie/ służyły także do nadawania odpowiedniego kształtu półproduktom i gotowym wyrobom metalowym.

Początkowo wydobycie / górnictwo/ i przerób / hutnictwo/ było jedynym zawodem. Ówczesne piece do wytopu żelaza nie przekraczały 2 m wysokości i korzystały z ubogiej rudy darniowej.

Huta znajdowała się w pobliżu koryta rzeki Nysy, której woda napędzała urządzenia w kuźnicy.
Obecnie po hucie nie istnieją żadne materialne ślady i trudno ja dokładnie umiejscowić.

 

 opracowanie tekstu: ks Jan Tracz