foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu

Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku

Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu

Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

Spacerkiem po mieście / 13 /
/ Góra Sikornik przez ul. J. Sobieskiego  /

Przedłużeniem ulicy J. Sobieskiego w stronę południowo - wschodnią jest polna droga wiodąca na górę Sikornik / 550 m n.p.m /
Góra leżąca w Sudetach Środkowych, w Rowie Górnej Nysy, na Wysoczyźnie Międzylesia. Wzniesienie zaliczane jest do Korony Sudetów Polskich.
Po drodze /ok. 2/3 trasy / po prawej stronie mijamy las, w którym stała kamienna figura św. Jana Nepomucena z XIX w.

Była to kiedyś piękna spacerowa trasa ozdobiona szpalerem rzeźb świętych i krzyżami
Na szczycie wzniesienia piękna panorama Wysoczyzny Międzylesia, Masywu Śnieżnika, Gór Bystrzyckich, Kamieńczyka i Gór Orlickich.
Na szczycie uważne oko dostrzeże ślady okopów z drugiej wojny światowej, w stronę północną wiedzie polna ścieżka do ruin nieistniejących zabudowań „ Trzy Dworki” Są to pozostałości budynków dawnego przysiółka miasta.
Przez górę prowadzi żółty szlak z Międzylesia do Boboszowa
/ przez wzniesienie biegnie odcinek europejskiego Szlaku E3 /

opr. J.T