foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu

Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku

Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu

Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

Spacerkiem po mieście / 7 /

Figura św. Jana Nepomucena / most na ul. Waryńskiego /

 

 

Święty Jan Nepomucen stoi na moście przy ulicy Waryńskiego. Pod mostem przepływa mała rzeka Polna.

Na cokole z datą 1725 trzy piękne płaskorzeźby ze scenami z życia świętego

- z przodu scena topienia świętego na moście w Pradze/20.03.1393/

- z prawej strony scena rozmowy świętego z królem Wacławem IV

- z lewej spowiedź królowej Zofii w konfesjonale

Na cokole widnieje napis chronostychem

 

                 DIVUs   Ioannes   NepoMUCenUs

                        hiC sat pro honor et nostri

 

w tłumaczeniu:  Święty Jan Nepomucen stoi tu na chwałę  i ochronę naszego honoru

 

Suma cyfr z chronostychu / wytłuszczone / wyznacza rok 1725

 

Święty Jan Nepomucen jest patronem:
- chroniącym przed powodzią /został utopiony przez zrzucenie z   mostu do rzeki / dlatego często stawiano figurę  św. Nepomucena na lub obok mostu  
- jest patronem tajemnicy spowiedzi. Nie zdradził królowi Wacławowi    IV grzechów królowej Zofii / za co został ukarany wyrzuceniem  z mostu Karola do Wełtawy /