foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu

Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku

Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu

Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

Spacerkiem po mieście / 6 /

Figura św. Jana Nepomucena / ul. A. Mickiewicza /

 

   Figura świętego stoi obok ulicy A. Mickiewicza / niedaleko cmentarza / w pobliżu mostku na rzece Polnej. Jan Nepomucen przedstawiony jest tu jako pielgrzym. W dłoni trzyma kij pielgrzymi, ma kapelusz, różaniec i krzyż maltański zawieszony pod szyją. Ponad głową widać medalion z Matką Bożą z Dzieciątkiem ze Starej Baleslavi. Przedstawienie świętego w takiej formie jest pokazaniem patronatu św. Jana Nepomucena nad podróżnikami przemierzającymi drogi. Przez Międzylesie wiodła droga do Wiednia oraz „droga solna” i „szlak bursztynowy”

Na cokole z prawej strony napis z chronostychem

 

                              Sta VIRGO

                               BOLESLA

                             VIENSIS SIS

                              ET BEATVS

                              IOANNES Ne

                            SIS GRATIOSA

                             MITTELWAL

                                  DENSIS

w tłumaczeniu: Świętej Pannie / Staro /Boleslavskiej  i błogosławionemu  Janowi  Nepomucenowi wdzięczni  mieszkańcy Międzylesia

Suma liter w chronostychu / wytłuszczone / daje datę 1734

Napisy po bokach cokołu są już częściowo zatarte.

Z prawej strony inskrypcja

                                      PRO

                               DEVOTIONE

                                     EXPO …

                                   STATVA

w tłumaczeniu – wystawiona dla pobożności

Napis z lewej strony już nieczytelny

 

                                         SVB

                                     AN…AE