foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu

Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku

Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu

Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

Spacerkiem po mieście / 2 /
Kolumna N.M.P – postać św. Michała Archanioła

Od strony północnej na kolumnie stoi postać św. Michała Archanioła, trzymającego prawą ręką ognisty miecz, w drugiej dłoni małą tarczę  i depczącego stopami szatana.

Hebrajskie imię Mika'el znaczy któż jak Bóg. Według tradycji chrześcijańskiej i żydowskiej, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i nakłonił do buntu 1/3 aniołów,

Michał miał wystąpić jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem: """'"Któż jak Bóg" .

W Nowym Testamencie pojawia się jako stojący na czele hufców niebieskich, zwycięsko walczących z szatanem i jego zwolennikami.

„I nastąpiła walka w niebie Michał i jego aniołowie mieli walczyć ze Smokiem”  Apokalipsa  12,7

Ognisty miecz w prawej dłoni św. Michała, którym pokonał szatana jest też  symbolem sprawiedliwości jaką anioł wymierza innym.

Leżący szatan z ogonem u stóp anioła ma ośle uszy – symbol głupoty i upartości:

-  głupoty – bo sprzeciwił się Bogu,

-  upartości – bo nie chce się nawrócić;
a wystawiony język jest tu symbolem pogardy jaką żywi do innych

Ciekawe jest usytuowanie postaci św. Michała od strony północnej, od strony której przychodziły wszelkie nieszczęścia i wojny .         
 /św. Michała wzywamy w walce przeciw siłom zła – małą tarcza Michał osłania miasto, a mieczem pokonuje wroga /