foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu

Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku

Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu

Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU /29 marca 2020/

 1. Nie poddajemy się zwątpieniu z powodu epidemii i ten szczególny czas niech będzie okazją do nawrócenia i przemyślenia swojego życia pod kątem naszej relacji z Panem Bogiem
 2. W ostatnim tygodniu zostały zaostrzone wytyczne władz państwowych dotyczące liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach. Od 25 marca we Mszach św. może uczestniczyć tylko 5 wiernych oraz obsługa. Ponieważ wypełnienie tego zalecenia stwarza praktyczne trudności, zdecydowaliśmy, że Msze Święte będą sprawowane bez udziału wiernych, z wyjątkiem usługujących, a także nie więcej niż 5 osób upoważnionych przez Księdza Proboszcza. W pierwszej kolejności będą to osoby związane z zamówioną intencją mszalną. Wierni, pragnący uczestniczyć w liturgii, wchodzą do kościoła przez drzwi zakrystii. Prosimy o dezynfekcję rąk udostępnionym płynem.  Na czas Eucharystii kościół będzie zamknięty.
 3. Ze względu na wprowadzone zasady Msze św. w tym tygodniu będą sprawowane o godz. 17 i 17:30 /w czwartek tylko o godz. 17/.
 4. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej. Liczba ta nie obejmuje celebransa, posługujących i pracowników firmy pogrzebowej.
 5. Comiesięczne odwiedziny chorych z Komunią św. zostają zawieszone.
 6. Do czasu wydania przeciwnych przepisów, naszym zadaniem jako kapłanów jest zapewnienie możliwości spowiedzi indywidualnej. Jednak nie możemy używać konfesjonałów znajdujących się w naszym kościele, gdyż nie można w nich zapewnić wymaganych norm bezpieczeństwa sanitarnego. Dlatego osoby pragnące skorzystać z Sakramentu Pokuty prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na spowiedź. Ks. Proboszcz: 602 336 086, Ks. Arkadiusz: 531 609 255. Poza spowiedzią indywidualną, drogą uzyskania pojednania z Bogiem i Kościołem, w nadzwyczajnych sytuacjach, jest akt żalu doskonałego, połączonego z mocnym postanowieniem spowiedzi sakramentalnej, gdy to tylko będzie możliwe. Informujemy, że po ustaniu epidemii zorganizujemy specjalny dzień na spowiedź indywidualną. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego czas na spowiedź wielkanocną jest do Uroczystości Trójcy św., która w tym roku wypada dopiero 7 czerwca.
 7. Informujemy także o możliwości skorzystania z Komunii duchowej. Jest to akt modlitewny, który umożliwia osiągnięcie takiego zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi, lecz nie w wymiarze sakramentalnym. Akt ten składa się z trzech elementów: wzbudzenia wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, aktu miłości skierowanej ku Niemu oraz wyrażenia pragnienia, aby Jezus zechciał wejść w nasze życie. Akt Komunii duchowej wymaga stanu łaski uświęcającej.
 8. W sobotę o godz. 17:30 Msza św. w intencji Wspólnoty Żywego Różańca. Po Mszy zmiana tajemnic w Kołach Żywego Różańca. Ze względu na ograniczenia ilościowe bardzo prosimy aby na tę Mszę przybyły tylko Zelatorki lub ich przedstawiciele /1 osoba z każdej Róży/.
 9. Przez cały okres Wielkiego Postu wystawiona jest skarbona na Jałmużnę Wielkopostną.
 10. W zakrystii nadal rozprowadzane są Paschaliki Wielkanocne CARITAS w cenie 5 zł. Można je postawić na świątecznym stole. Można też zapalić na grobie najbliższych w Poniedziałek Wielkanocny. Ofiary złożone przy tej okazji przeznaczone zostaną na pomoc osobom chorym i starszym.
 11. W związku z pojawiającymi się pytaniami o możliwość pomocy dla parafii w tym trudnym czasie podajemy nr rachunku bankowego, którego używamy do bieżących płatności związanych z funkcjonowaniem naszej parafii: 75 9523 1040 0107 7800 2001 0007. Z góry serdecznie dziękujemy za wszelkie przejawy życzliwości i zrozumienia.
Odsłon artykułów:
274650

Odwiedza nas 22 gości oraz 0 użytkowników.