foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu

Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku

Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu

Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

Spacerkiem po mieście / 25 /

 

Międzylesie – Plac Wolności nr 1/ rynek / - Ratusz

 

 

Nie wiadomo gdzie znajdował się pierwszy ratusz, ale można sądzić, że mieścił się w jednej z rynkowych kamienic.

Obecny, nowy budynek ratusza, został usytuowany w północnej części rynku /Plac Wolności nr 1 /

Budynek wzniesiono po 1883 roku na terenie ofiarowanym przez Althanów miastu. Przy budowie wykorzystano mury dawnej plebanii i szkoły / wewnątrz ratusza wyraźnie widać dwa poziomy budynku /

Na zdjęciu z 1880 roku widać dwa osobne budynki, o różnej wielkości.         

Budowla jest utrzymana w stylu łączącym elementy stylistyki szkoły berlińskiej, stylu florenckiego i neogotyku angielskiego.

Z tylu ratusza można zobaczyć fragmenty po poprzednich budynkach plebanii i szkoły.

 

 

 

                                                                              opr. Jan Tracz