foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu

Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku

Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu

Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

Spacerkiem po mieście - nr 24

 

Międzylesie – ulica Kościelna / huta szkła /

 

Huta szkła po raz pierwszy wymieniona jest w dokumentach w 1358r
wraz z hutą żelaza / kuźnicą /

Najstarsze huty szkła znajdowały się w okolicach Ząbkowic Śląskich,
w 1305 roku wymieniana jest huta w Szklarach k. Ząbkowic Śląskich.

Szklarze z Ząbkowic Śląskich zaczęli przemieszczać się na południe Kotliny Kłodzkiej, i w ten sposób dotarli także do Międzylesia.

Król Wacław II przekazał Międzylesie klasztorowi cysterskiemu w Kamieńcu Ząbkowickim.
Cystersi natomiast sprzedali dobra międzyleskie.

Ottonowi von Gloubos, który w 1323 roku wymieniany jest jako ich właściciel.
Przed darowizną króla Wacława II, nie wymienia się w tej okolicy huty szkła.
W testamencie późniejszego właściciela Międzylesia, Ottona von Gloubos, w 1358 roku wymieniona jest huta szkła w pobliżu Międzylesia, w Szklarni.
W dokumencie tym wzmiankowany jest w Międzylesiu „ staw hutniczy” / huttenteich / jako pozostałość po dawnej hucie. Według tych danych można przypuszczać, że pierwsza huta została założona przez zakonników cysterskich przed 1323 r. w Międzylesiu, a następnie przeniesiona do pobliskiej Szklarni przed 1358 r. przez właściciela dóbr międzyleskich – Otto von Gloubos.
Huta w Szklarni działała do 2 poł. XVI wieku

Góra Urwista leżąca niedaleko Międzylesia i Szklarni nosiła kiedyś nazwę  „ GLASENBERG” - Szklanej Góry

Surowce krzemionkowe, potrzebne do wytopu szkła znane są w dwóch obszarach kwarcytów:

  1. obszar pomiędzy Lesicą a Niemojowem
  2. obszar pomiędzy Międzylesiem a Lesicą

 

W pobliskiej okolicy wymieniane są huty szkła;

  • w Długopolu Górnym / w 1487 r. jako szklarz wymieniany jest Wenzl i jego syn Hannus. Huta ta działała do 1559r. /
  • w Różance / wzmiankowana w 1496r., 1537r. i w 1358r. /
  • Poniatowie / wymieniona w 1564r., i w 1571r. /

W 1969 roku w wyniku prac regulacyjnych Nysy Kłodzkiej odkryto i przebadano fragmenty dwóch pieców hutniczych w Międzylesiu.

W latach 1987 – 1989 przeprowadzono badania poszukiwawcze hut szkła w Kotlinie Kłodzkiej.
Prace te nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

 

opracowanie tekstu: ks Jan Tracz