foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu

Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku

Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu

Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

Spacerkiem po mieście  /22 /

 

Międzylesie - ulica Kościelna

 

Ulica Kościelna - obok ulicy Szarych Szeregów - stanowiły kiedyś najbliższe otoczenie grodu Międzyleskiego. Był to obszar zaplecza gospodarczego pobliskiego zamku – podgrodzie.

Można powiedzieć - mała osada – powstała jako część służebna zamku.

Nieobwarowana i poza murami obronnymi grodziska. Zamieszkiwała tam ludność wykonująca prace na rzecz pobliskiego zamku, byli to rolnicy, służba zamkowa, trudniący się rozmaitymi usługami rzemiosła, hutnicy.

W razie niebezpieczeństwa mogli chronić się w pobliskim zamku.

Międzyleskie podgrodzie nie było otoczone murami jak i cale miasto.

Obecna nazwa ulicy pochodzi od bliskiego sąsiedztwa z kościołem parafialnym Bożego Ciała.

W okolicach ulicy były kiedyś huta szkła i huta żelaza. Obecnie znajdują się tam obok zabudowy mieszkalnej, dawne budynki folwarczne pobliskiego zamku.

 

Zabytki budownictwa i architektury na ulicy:

 

  1. dom mieszkalny ul. Kościelna 3 -  2  poł. XIX w
  2. dom mieszkalny ul. Kościelna 9 -  XVIII – XIX w
  3. dom mieszkalny ul. kościelna 13 -  I poł. XIX w
  4. dawny dominialny folwark - XIX – XX w

 

                                                                             opr. Jan Tracz