foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu

Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku

Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu

Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

Spacerkiem po mieście  / 20 /

 

Ulica Władysława Syrokomli

 

 

Władysław Syrokomla – właściwie Ludwik Władysław Franciszek Kodratowicz, herbu Syrokomla – polski poeta, tłumacz epoki romantyzmu. Autor ironicznych wierszy stylizowanych na XVIII -wieczną sielankę, oraz przyśpiewek ludowych.

Urodzony 29 września 1823r.  w  Smolhowie/ obecnie Białoruś /, zmarły 15 września 1862r. W Wilnie / pochowany na Rossie /

Pisał pod pseudonimem literackim Władysław Syrokomla. Autor tekstu piosenki: „ wlazł kotek na płotek”, ulubioną formą literacką W.Syrokomli była gawęda. Pisał w języku polskim, białoruskim i rosyjskim. Był gorliwym czcicielem Matki Bożej Ostrobramskiej i patriotą o wielkim sercu. Ulica jego imienia miała podkreślić różnorodność pochodzenia ludności na tych ziemiach i jej ludowość / pisarz trzech kultur /.

Ulice jego imienia popularne są na ziemiach odzyskanych / mieszkają tam wszyscy z wszystkich stron i warstw społecznych /

 

Zabytki budownictwa i architektury na ulicy:

 

  1. stara zabytkowa gazownia węglowa z 1905r.

 

Opr. Jan Tracz