foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu

Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku

Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu

Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

Spacerkiem po mieście  / 19 /

 

Kaplica cmentarna obok kościoła św. Barbary / ulica J. Słowackiego /

 

 

 

W zachodniej części cmentarza / za bramą główną po prawej stronie / znajduje się kaplica cmentarna z1791r.

Pierwsza kaplica drewniana spłonęła w 1643r. Podobnie jak i większość miasta. Odbudowana została w 1670r. i przebudowana w 1791r. Stała się kaplicą grobową ks. dziekana Wintera zm. w 1810r. / tablica po prawej stronie /, a od 1810r. Także rodziny Seydrich / po prawej stronie pamiątkowa tablica komendanta policji hrabstwa kłodzkiego /

Jest to mały, jednokondygnacyjny późnobarokowy murowany budynek

zbudowany przez lokalnego budowniczego Andreasa Jagera i kamieniarza Franza Horniga z Czerwonego Strumienia. U góry w kluczu portalu o łuku półkulistym data 1791r. Obecnie kaplica / nadano jej tytuł kaplicy „ Wszystkich Świętych” / służy miejscowej parafii jako kaplica przedpogrzebowa.

 

 

 

                                                                   Opr. Jan Tracz