foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu

Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku

Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu

Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

Spacerkiem po mieście / 16 /

Ulica Ludwika Waryńskiego nr 11 / dom Ludwigów /

 

   Do Ludwigów / rodziny kupieckiej przybyłej z pobliskiego Boboszowa – wzmiankowani tam byli już przed 1750 r./

obok domu mieszkalnego przy ulicy Ludwika Waryńskiego nr 11, należały ponadto:

  1. pałac i dawne ogrody Ludwigów przy ul. Granicznej 4
  2. mieszkalno – handlowy dom przy ul. Wojska Polskiego 4

    / obecna restauracja „Sukiennice „ /

Jest to kamienica mieszczańska w fasadzie, której zachowała się prosty kamienny portal i gmerek rodziny, pochodzące z k. XVIII w.

/ na gmerku ostatnia z 3 liter - L - wskazuje na rodzinę Ludwigów /

 

GMEREK – jest to godło rodowe mieszczan, znak umieszczany dawniej przez rzemieślników na własnych wyrobach, pieczęciach, przedmiotach użytkowych, budowlach. Służyły także do oznaczania warsztatu rzemieślniczego i kontroli gotowych wyrobów.

   Gmerki różniły się od szlacheckich herbów tym, że były o wiele skromniejsze w swojej symbolice i wyglądzie.

Podobne gmerki znajdują się na tablicach nagrobnych po prawej stronie kościoła św. Barbary

 

 

 

opr. J.T