foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu

Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku

Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu

Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

Spacerkiem po mieście / 15 /
Ulica Ludwika Waryńskiego

Ulica Ludwika Waryńskiego, obok ulicy Wojska Polskiego, Jana Sobieskiego, Powstańców Śląskich, Juliusza Słowackiego to jedna z najstarszych ulic miasta.
 W najstarszych dokumentach ulica L. Waryńskiego nazwana jest
 „ Przedmieściem Kłodzkim” / Glatzer Vorstadt /
Niektóre dokumenty ulicę tę nazywają „ Przedmieściem Bystrzyckim”
/ Habelschwerdter Vorstadt /
Ulica ta wchodziła w skład pierwszego siedliska miasta.

Najstarsze zabytki budownictwa i architektury na ulicy:

  1. dom mieszkalny ul. L. Waryńskiego nr 11  -  k. XVIII w.

  2. domy mieszkalne z k. XIX wieku:        
      ul. L. Waryńskiego nr 4 -6 -10 -12 -14 -16 -17 -18 -20 -22
   
  3. dom mieszkalny z 1910 - ul. L. Waryńskiego nr 13  
      
 4. domy mieszkalne z p. XX wieku:        
      ul. L. Waryńskiego nr 1 -3 -5 -7 -8 -15 -19


opr. J.T