foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu

Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku

Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu

Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

Spacerkiem po mieście / 12 /
Domy Tkaczy  / ul. J. Sobieskiego 2 i 4 /

Po przyłączeniu Hrabstwa Kłodzkiego do Prus w 1742 i zakończeniu wojen śląskich, miasto rozpoczęło swój „ złoty okres” za sprawą rozwoju w mieście i okolicy przemysłu tkackiego.
Rozwijał się on w warsztatach chałupniczych licznej grupy mieszkańców. Ważnym wytwórcą i głównym organizatorem handlu w Międzylesiu byli kupcy z rodziny Ludwigów.
Wojny napoleońskie i ich konsekwencje spowodowały krach gospodarczy. Zaczął się powolny upadek tkactwa.
Z tego okresu pochodzą obecne dwa domki tkackie.  
Wojny napoleońskie i ich konsekwencje spowodowały krach gospodarczy. Zaczął się powolny upadek tkactwa.
Początkowo domków było siedem - zwano je „domkami siedmiu braci”-  w 1969 istniały już tylko cztery, a od 1972 r. zachowały się dwa.
Tworzyły zwartą zabudowę południowej pierzei ulicy J. Sobieskiego.
Są to jednokondygnacyjne budynki z murowanym przyziemiem, początkowo jednoprzestrzenne / jedna izba na dole / ze względu na potrzebę postawienia warsztatu tkackiego.
Wtórnie izba została później podzielona. Dach dwuspadowy wysunięty przed lico muru.
W jednym z domków przez pewien czas była izba pamięci poświęcona tkactwu.
 

opr. J.T