foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu

Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku

Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu

Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

Spacerkiem po mieście / 11 /
Szpital – Przytułek  / ul. J. Sobieskiego 21 /

Szpital w mieście założono w 1598 r.
Nowy budynek szpitala wzniesiono przy drodze do Czeskich Kralik w 1700 roku na koszt hrabiego Michaela Wenzela II von Altana.
Hrabiemu i jego spadkobiercom brakło środków na dalsze jego utrzymanie, szpital z biegiem czasu popadł w ruinę.
Był wymieniany w 1739r. w dokumentach jako duży, czteroskrzydłowy budynek z przysadzistą wieżą w narożniku, nakrytą baniastym hełmem.
Posiadał wewnątrz kaplicę.
Podupadły szpital został odbudowany w 1803 r. przez proboszcza Carla Wintera, w skromniejszej formie, na gruncie szpitalnym, ale w nieco innym miejscu.
Szpital oddalony od drogi, zyskał inny kształt. Powstał wydłużony, jednokondygnacyjny budynek, nakryty wysokim dachem czterospadowym, bezstylowy, w którego elewację wmontowano barokowy portal z 1700 r.
z poprzedniego starego szpitala.
Pozostałą cześć gruntów sprzedano, by pokryć koszty budowy.
W ten sposób powstała z nich zagroda gospodarcza przy ul. J. Sobieskiego 25
Budynek dawnego szpitala obecnie jest w ruinie


opr. J.T