foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu

Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku

Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu

Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

Spacerkiem po mieście / 10 /
Ulica Jana Sobieskiego

Obecna ulica Jana Sobieskiego nosiła wcześniej nazwę ulicy Kralickiej / tędy wiodła droga do Czeskich Kralik przez przełęcz Międzyleską /,  ulicę tę nazywano „ Szlakiem Wiedeńskim”.

Jest to jedna z najstarszych ulic miasta /obecni mieszkańcy nazywają ją drogą na „ Trzy Dworki” /

Zabytki budownictwa i architektury na ulicy:

  1. dom tkaczy ul. J. Sobieskiego 2               -    koniec XVIII w.
  2. dom tkaczy ul. J. Sobieskiego 4               -    koniec XVIII w.

  3. dom mieszkalny ul. J. Sobieskiego 1        -    1 poł. XIX w.
  4. dom mieszkalny ul. J. Sobieskiego 3        -    1 poł. XIX w.
  5. dom mieszkalny ul. J. Sobieskiego 5        -    1 poł. XIX w.
  6. dom mieszkalny ul. J. Sobieskiego 11      -    1 poł. XIX w.
  7. dom mieszkalny ul. J. Sobieskiego 13      -    1 poł. XIX w.
  8. dom mieszkalny ul. J. Sobieskiego 15      -    1 poł. XIX w.
  9. dom mieszkalny ul. J. Sobieskiego 17      -    1 poł. XIX w.
10. dom mieszkalny ul. J. Sobieskiego 19      -    1 poł. XIX w.

11. stary szpital – przytułek  ul. J. Sobieskiego 21     ok. 1700 r.
12. Dawne Zakłady „Moda”  ul. J. Sobieskiego 8            XIX w.

13. kapliczka św. Onufrego z 1835r  / ul. J. Sobieskiego 29 /
14. kapliczka św. Antoniego Padewskiego / ul. J. Sobieskiego 34 /

 

Opr.JT