foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu

Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku

Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu

Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

Spacerkiem po mieście / 8 /
Kapliczka św. Onufrego /  ul. J. Sobieskiego 29 /

    Kapliczka domkowa św. Onufrego usytuowana jest koło dawnego szpitala / szpital ten już dziś nie istnieje / po lewej stronie obok budynku przy ul. J. Sobieskiego 29 /.
Pierwotnie była drewniana, w roku 1835 na jej miejscu powstała kapliczka murowana, wzniesiona przez budowniczego Knappe.
Jest odwrócona fasadą ku ulicy.
Postawiona na terenie dawnych gruntów szpitalnych, na których  w XIX wieku powstała nowa rozbudowana zagroda (obecnie budynku przy ul.Sobieskiego 25)..
We wnętrzu znajdowała się dawniej figura św. Onufrego / obecnie kapliczka nie zawiera oryginalnego wyposażenia /

Św. Onufry – był żyjącym w IV wieku pustelnikiem na pustyni Tebaidzkiej / obecnie tereny Egiptu /.  Jest świętym kościoła katolickiego i prawosławnego.
Święty spędził na pustyni 60 lat, wzorując się na takich ascetach jak św. Jan Chrzciciel i św. Eliasz.
Na wizerunkach przedstawiany jest jako starzec z długimi białymi włosami i brodą. Jest orędownikiem w sprawach wyboru małżonka i posiadania potomstwa.
Św. Onufry był mocno czczony na Ziemi Kłodzkiej / kaplice min. w Stroniu Śląskim, Pisarach, Gorzanowie / Podlasiu i Beskidzie Średnim.
Od XVI wieku oddajemy mu cześć  12 czerwca.
Jest patronem tkaczy / niedaleko domki tkaczy /, pielgrzymów, dorożkarzy / dawna droga ”Wiedeńska” /.

opr. J.T