foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu

Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku

Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu

Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

Spacerkiem po mieście / 1 /


Kolumna Maryjna w rynku miasta

Kolumna Maryjna ufundowana w 1698r. przez hrabiego Michaela Wenzela von Altana,właściciela zamku w Międzylesiu.

Zbudowana na chwalę N. M. Panny jako wotum po powodziach i pożarach jakie nawiedziły nasze miasto ( w 1686r. miasto zniszczył pożar i powódź.

W 1698r. wielkie oberwanie chmury spowodowało ogromną powódź. Kolejna powódź miała miejsce w 1696r. )

Kolumna wzorowana jest na praskiej kolumnie maryjnej, ufundowanej w 1650 przez cesarza Ferdynanda III Habsburga.

Wykonana z piaskowca, stoi na dwustopniowej ośmiobocznej płycie, otoczona balustradą z prostokątnymi filarami. Cokół kolumny osadzony jest na płycie w kształcie krzyża greckiego. Na wolutach stoją figury czterech świętych:

- św. Wacława ( od południa),

- św. Huberta (od zachodu),

- św. Michała Archanioła (od północy),

- św. Idziego ( od wschodu).

Na szczycie wysokiej kolumny, zwieńczonej toskańską głowicą stoi posąg Marii z dzieciątkiem otoczonej wieńcem z 12 gwiazd ( motyw z Apokalipsy św. Jana)

Jest jedną z kilku barokowych kolumn na ziemi kłodzkiej, stanowi pomnik zwycięstwa wiary katolickiej na protestancką w okresie rekatolicyzacji tych ziem.

Na cokole napis łaciński „ S. MARIA ORA PRO NOBIS ( św. Mario módl się za nami )

W kronice parafialnej istnieje zapis: „ W listopadzie następnego roku ( 1699r) hrabia zawarł układ z ówczesnym księdzem Rachnitem, na mocy którego we wszystkie soboty oraz wigilie święta N. M. Panny miała być sprawowana Litania Loretańska wraz Salve Regina”