foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kościół parafialny p.w.Bożego Ciała w Międzylesiu

Kościół p.w.św.Michała Archanioła w Kamieńczyku

Kościół p.w. św.Jana Pawła II w Międzylesiu

Kościół p.w. św.Barbary w Międzylesiu

Parafia p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

1. Właścicielem i administratorem cmentarza jest:

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Bożego Ciała w Międzylesiu

(57-530 Międzylesie, ul. Mickiewicza 1, tel. 74/ 8126321).

 

2. Osoby przebywające na terenie cmentarza zobowiązane są do zachowania powagi, ciszy, porządku i czystości.

 

3. Pielęgnowanie grobów i ich najbliższego otoczenia należy do osób opiekujących się grobami

 

4. Na terenie cmentarza zabrania się: 

- wprowadzania psów

- palenia papierosów i picia alkoholu

- wjeżdżania samochodami

- stawiania ławek przy grobach

- budowania kwietników przy grobach

- sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów bez pozwolenia

- wszelkich czynności naruszających powagę tego miejsca.

 

5. Wszystkie czynności prowadzone na cmentarzu:

- pogrzeby

- ekshumacje

- kopanie grobów

- budowanie grobowców

- stawianie pomników 

wymagają pisemnego pozwolenia administratora cmentarza.

 

6. Wykonujący usługę pogrzebową lub kamieniarską pozostawia po sobie pełen porządek wokół grobu  (zabiera ze sobą ziemię i gruz ).

 

7. Miejsce pochówku wyznacza administrator cmentarza.

 

8. Pochówek na cmentarzu może się odbyć po uzyskaniu zgody administratora cmentarza i po dostarczeniu odpowiednich dokumentów.

 

9. Urny z prochami chowa się na specjalnie wyznaczonym do tego celu polu cmentarnym po dostarczeniu odpowiednich dokumentów.

 

10. Ekshumacje odbywają się w okresie od 16 X do15 IV i wymagają:

- pisemnej zgody Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłodzku

- zgody administratora cmentarza.

 

11. Ekshumacji dokonuje firma pogrzebowa posiadająca zgodę rodziny, miejsce po ekshumacji pozostaje do dyspozycji administratora cmentarza.

 

12. Kaplica cmentarna jest własnością Parafii i jest przez nią zarządzana.

 

13. Grób ziemny nie może być użyty do ponownego pochowania zmarłego przed upływem 20 lat od daty pogrzebu.

 

14. Po 20 latach należy dokonać przedłużenia rezerwacji grobu. Brak przedłużenia administrator cmentarza traktuje jako rezygnację z dalszego użytkowania grobu. Miejsce to może być wykorzystane do ponownego pochówku. 

 

15. Na cmentarzu można zarezerwować na 10 lat miejsce na przyszły pochówek. Każdą rezerwację można przedłużać. Rezerwacje niepotwierdzone u administratora cmentarza nie będą brane pod uwagę.

 

16. Wszystkie stawiane pomniki wymagają pisemnej zgody administratora cmentarza

Pomniki nie powinny przekraczać wymiarów

- pojedynczy – 200 / 100cm

- podwójny - 200 / 160cm

- opaska wokół pomnika z każdej strony nie większa niż 20cm.

 

17. Wszystkie pozostałe sprawy rozstrzyga administrator cmentarza

 

18. Regulamin obowiązuje od 01 listopada 2009 r.

  

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu.

Odsłon artykułów:
274635

Odwiedza nas 62 gości oraz 0 użytkowników.